Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Temes  > Vacances i estades  > Camps de treball  > Informació Camps de treball
 

Camps de treball 2019

AVÍS

- El número de sorteig de camps de treball un cop realitzat el sorteig és el 689.

Llistat del resultat del sorteig de camps de treball 2019

- Exhaurides les places de camps de treball a Catalunya per a menors d’edat


 

Informació general

Camps de treball

Un any més, la Direcció General de Joventut continua organitzant camps de treball com a activitat idònia per als i les joves -atenent al component social, a l’intercanvi cultural que es propicia i a la relació amb l’entorn local-, i aposta per la millora qualitativa dels projectes.

El programa de camps de treball, adreçat a joves de 14 a 29 anys, inclou els camps de treball a Catalunya, els camps de treball a la resta de l’Estat i els camps de treball internacionals.

 

 • Que són els camps de treball
  Els camps de treball són estades d’estiu en què es combinen activitats lúdiques i de lleure amb la realització de tasques de servei a la comunitat, ja sigui ajudant persones, fent tasques de protecció de la natura o realitzant intervencions en el patrimoni. Aquestes activitats són idònies per als i les joves, atenent al component social, a l’intercanvi cultural que es propicia i a la relació amb l’entorn local, i aposten per la millora qualitativa dels projectes.

 

 • Què oferim als i les joves?
  S’ofereix un projecte a la seva mida, on podran col·laborar de forma activa, amb un equip de monitors i monitores per assegurar que s’aconsegueixen els objectius i es respecta el funcionament i les necessitats del grup. Unes activitats de lleure per gaudir del temps lliure en contacte amb la gent local. Un allotjament i la manutenció durant tot el camp de treball.

 

 • Qui hi pot participar?
  Els joves catalans interessats a participar en aquest programa que tinguin l’edat especificada el primer dia de començament del camp, i que vulguin integrar-se en la vida de grup, tirant endavant la dinàmica de treball voluntari i les activitats d’animació que s’hi organitzin.

 

 • Quina durada tenen els camps de treball?
  Els camps de treball que s'organitzen a Catalunya tenen una durada de quinze dies.
  Els camps de treball d’intercanvi a altres zones de l’Estat i a l’estranger, poden tenir una durada superior, depenent del tipus de projecte, el país d’estada o l’entitat organitzadora. A les fitxes informatives de cada camp hi trobareu aquests aspectes.
 Modalitats

A Catalunya es pot participar en aquestes modalitats de camps de treball:

 • Camps de treball a Catalunya per a joves catalans: es desenvolupen a Catalunya i els participants són joves menors d’edat residents a Catalunya. Són promoguts per la Direcció General de Joventut i gestionats per entitats i associacions d’educació en el lleure catalanes.
 • Camps de treball a Catalunya d’intercanvi amb la resta de l’Estat: es desenvolupen a Catalunya i els participants són joves menors i majors d’edat residents a Catalunya, i també procedents de tot l’Estat espanyol, en virtut d’un intercanvi de places amb els organismes de Joventut de les comunitats autònomes.
 • Camps de treball a Catalunya d’intercanvi internacionals: es desenvolupen a Catalunya i els participants són joves majors d’edat residents a Catalunya i també estrangers procedents de tot Europa (en alguns casos també procedents de països de fora de la UE). Els intercanvis es fan gràcies a acords amb associacions i organismes internacionals de voluntariat.

   

L'oferta de places es complementa amb camps de treball a altres CCAA, que es desenvolupen a altres CCAA i estan organitzats pels governs respectius on els participants son joves menors i majors d’edat de tot l’Estat espanyol.

Per participar en un camp de treball a l’estranger, cal que consulteu l’apartat del web camps de treball internacionals on trobareu un llistat amb diverses entitats que organitzen camps internacionals des de Catalunya.

 

Quina quota tenen els camps de treball?

La quota dels camps de treball a Catalunya varia segons la seva modalitat:
- Camps de treball a Catalunya amb participants residents a Catalunya: 196 euros.
- Camps de treball a Catalunya d’intercanvi amb la resta de comunitats autònomes: 110 euros.
- Camps de treball a Catalunya d’intercanvi internacional: 145 euros. Pot haver-hi camps de treball internacionals que comportin una quota extra. Trobareu aquesta informació a la fitxa descriptiva de cada camp de treball.

Per als camps de treball a Catalunya, la quota cobreix les despeses d’allotjament, d’alimentació, la direcció tècnica, les activitats de lleure i l’assegurança de responsabilitat civil. D’altra banda, la quota no inclou l’assegurança mèdica, els desplaçaments d’anada i tornada al camp de treball, així com les despeses fora del programa previst.

Com que la quota no inclou l’assegurança mèdica, cal que l’aporti la persona participant per si es donés algun cas d’accident o malaltia. Segons quina sigui la destinació, per accedir a la sanitat pública gratuïta es necessitarà portar els documents següents:
• A Catalunya, la targeta sanitària individual (TSI) del CatSalut.
• A la resta de l’Estat espanyol, la targeta sanitària individual (TSI). També és recomanable portar la cartilla de l’INSS (Seguretat Social).
• A països de la Unió Europea i de l'espai econòmic europeu, la targeta sanitària europea.
• Hi han establert convenis bilaterals amb diversos països de fora de la Unió Europea per poder accedir a les prestacions de la sanitat pública de cadascun. Es recomana contractar una assegurança privada i, en cas que la destinació no sigui cap dels casos anteriors, serà imprescindible fer-ho. En cas de ser beneficiari d'una mútua, cal informar-se si aquesta cobreix l’àmbit internacional.

Per als camps de treball a l’estranger cal que consulteu l’apartat de camps de treball internacionals de la Direcció General de Joventut i escolliu l’entitat gestora del camp de treball que us interessa, on us facilitaran aquesta informació.

 

Inscripcions

El procés d’inscripció al programa de camps de treball es diferent en funció de la modalitat de camp desitjada:

 • Per al programa de camps de treball a Catalunya d’intercanvi internacionals, l’usuari haurà de contactar directament amb COCAT, l’entitat que gestiona les inscripcions, per obtenir tota la informació del camp, dates d’inscripcions i de pagament de la quota. www.cocat.org.

 • Per als programes de camps de treball a Catalunya per a joves catalans, camps de treball a Catalunya d’intercanvi amb la resta de l’estat, així com per a la oferta de places de camps de treball a altres CCAA, les places s’atorgaran mitjançant sorteig davant notari. 


Per a participar en el sorteig, els usuaris hauran de fer la preinscripció durant el període comprès de l'1 d’abril (a partir de les 12 h del migdia) al 9 d’abril (fins a les 12 h del migdia) per Internet. Els sistemes emprats són automàtics, la qual cosa facilita l’accés en igualtat de condicions i garanteix la transparència del procés.

 

 

Oferta

Camp de treball

Camps de treball per a menors d’edat:Camps de treball per a majors d’edat:

 

NOTA: Les fitxes amb la informació del camp s’aniran penjant progressivament.

 

Preinscripcions

Camps de treball

Període de preinscripcions
El període per preinscriure’s als programes de camps de treball a Catalunya per a joves catalans, camps de treball a Catalunya d’intercanvi amb la resta de l’estat, així com per a la oferta de places de camps de treball a altres CCAA, és de l'1 d’abril (a partir de les 12 h del migdia) al 9 d’abril (fins a les 12 h del migdia), per Internet.

 

Procés de preinscripció 

Registre de la persona responsable de la inscripció

Els usuaris s’hauran de registrar al lloc web abans d’iniciar les preinscripcions, on obtindran un usuari i hauran de generar una paraula de pas per poder consultar, modificar o anul·lar les seves dades en les preinscripcions.

Si la persona ja està registrada (perquè ha participat en anteriors campanyes o programes de la Xanascat com “Vacances en família” o “L’estiu és teu”), només cal que introdueixi el seu NIF/NIE/passaport i la paraula de pas.

Si no es recorda la paraula de pas, cal clicar sobre l’opció "Has oblidat la contrasenya?" i introduir el NIF/NIE/passaport. Posteriorment es rep al correu electrònic que es va identificar un enllaç per tal de generar una nova paraula de pas.

En el registre de la persona responsable de la preinscripció es demanen les següents dades:

 • Número de NIF/NIE/passaport
 • Nom i cognoms
 • Data de naixement
 • Adreça de correu electrònic
 • Telèfon de contacte (preferiblement mòbil)
 • Adreça completa (domicili, cp i població)


1. Introduir les dades de les persones participants
Un cop registrat, ja es pot fer la preinscripció de cadascuna de les persones participants al programa Camps de treball 2019. Les dades necessàries per fer la preinscripció:


Dades de la persona participant

 • Nom i cognoms
 • Sexe
 • Data de naixement
 • Número de NIF/NIE (obligatori per a més grans de 14 anys)


Dades del responsable del participant (pare/mare/tutor)

 • NIF/NIE/CIF de la persona física o jurídica legalment responsable del menor participant.
 • Nom i cognoms
 • Adreça de correu electrònic
 • Telèfon de contacte (preferiblement mòbil)
 • Adreça completa (domicili, cp i població)

 

IMPORTANT: Un cop fet el sorteig, tota la informació referent a l’adjudicació de la plaça, el pagament i la informació del camp de treball adjudicat es rebrà en el correu electrònic que s’hagi detallat en les dades de la persona responsable legal del participant.

Codi dels camps de treball sol·licitats per ordre de preferència (un màxim de tres).

Per cada responsable de preinscripció, el sistema permet preinscriure un màxim de 2 participants per cada grup d’edat, sempre i quan vulguin apuntar-se al mateix camp de treball. En cas que els participants vulguin anar a camps diferents, hauran de fer preinscripcions separades (amb diferents responsables de preinscripció).

Per això, és necessari disposar de totes les dades completes de cadascun dels joves que es vulguin preinscriure i dels seus corresponents responsables legals. És imprescindible disposar de l’autorització dels responsables legals dels joves per introduir les dades personals al sistema. Podeu trobar model d’autorització a l’avís legal de l’ACJ: xanascat.gencat.cat


2. Generar la preinscripció

Una vegada introduïdes les dades, seleccionats els camps de treball i validades totes les dades s'haurà d'acceptar la preinscripció i que el programa adjudiqui un número concret per a cada jove participant, generant així el número de sorteig que serà el de referència per a la participació al sorteig públic.

Qualsevol modificació en la preinscripció, comportarà l’anul·lació dels números assignats de sorteig, per tant, en finalitzar s’hauran de generar uns de nous per a poder participar al sorteig.

Si no s’han generat els números de sorteig quan es tanquin les preinscripcions, no serà possible generar-los. En aquest cas, l’usuari no participaria en el sorteig i no es podrà assignar cap plaça fins que tot el procés hagi acabat.


3. Sorteig i publicació dels resultats

El sorteig es farà el dijous 11 d’abril davant de notari i es podran consultar els resultats en la pàgina web jove.cat/campsdetreball divendres 12 d’abril a partir de les 12h del migdia.

 

4. Assignació de places

Un cop conegut el resultat del sorteig, l'assignació de places s'efectuarà automàticament en ordre correlatiu ascendent a partir del número aparegut en el sorteig.

A partir del dilluns 15 d’abril, totes les persones preinscrites rebran un correu electrònic a l’adreça de la persona responsable de la preinscripció informant el número de sorteig i l’estat del sorteig, que podrà ser “plaça assignada” o “llista d’espera”.

Els usuaris que hagin quedat en “plaça assignada” rebran un correu electrònic a l’adreça identificada de la persona responsable del participant en què es detallarà quina plaça li ha estat atorgada, així com el procés de pagament. 

Els ciutadans que hagin quedat en llista d’espera podran accedir al portal de preinscripcions i autoadjudicar-se les places disponibles que desitgen a partir del 30 d'abril a les 12h del migdia fins al 3 de maig a les 12h del migdia. Per autoadjudicar-se una plaça lliure cal entrar dins de l’enllaç, clicar sobre la darrera opció del menú “Consulta i assignació directa de places”, seleccionar el programa de camps de treball i la següent pàgina mostrarà tots els participants de la preinscripció i les places disponibles segons el seu grup d’edat i el nombre de participants marcats. Per poder seleccionar una plaça lliure cal seleccionar les caselles de cada persona participant i la plaça desitjada. En cas que les persones participants no vulguin inscriure’s al mateix camp de treball caldrà fer per separat cada autoadjudicació.

I els ciutadans que no hagin fet cap preinscripció podran inscriure’s a les places lliures a partir del 7 de maig a les 12h del migdia a través de l’enllaç. Caldrà primer seguir el procés de registre del responsable i, un cop dins el portal, clicar sobre l’opció “Consulta i assignació directa de places”, seleccionar el programa de camps de treball i posteriorment introduir totes les dades de cada participant, i, finalment, seleccionar les places disponibles desitjades.5. Informació i pagament
Les persones que hagin tingut plaça reservada rebran un correu electrònic a l’adreça que s’hagi indicat a les dades del responsable del participant en què es detallarà quina plaça li ha estat atorgada i l’enllaç al pagament.

 

Calendari 

 
Calendari del procés
Data d'inici
Data final
Preinscripcions
01/04/2019 des de les 12h del migdia
09/04/2019 a les 12h del migdia
Sorteig
11/04/2019 a les 12h del migdia
-
Publicació dels resultats
12/04/2019 des de les 12h del migdia
-
Adjudicacions
15/04/2019 des de les 12h del migdia
Autoadjudicació en llista d'espera
30/04/2019 des de les 12h del migdia
03/05/2019 a les 12h del migdia
Inici de l'adjudicació directa
07/05/2019 des de les 12h del migdia

 

 

Sorteig i resultat
A partir del dia 12 d’abril a les 12h del migdia podreu consultar el resultat del sorteig en aquesta mateixa pàgina web.

En aquest llistat apareixerà el número de sorteig i l’estat, que podrà ser:

Plaça assignada: plaça adjudicada a partir de la selecció de les preferències indicades en la preinscripció.
Llista d’espera: aquelles persones a qui no s’ha pogut assignar plaça de les preferències indicades en la preinscripció.

Un cop conegut el resultat del sorteig, l’assignació de places s’efectuarà automàticament en ordre correlatiu ascendent a partir del número aparegut en el sorteig. Els grups fets en les preinscripcions no se separen, en el moment de fer el sorteig.

A partir del 15 d’abril a les 12 h del migdia, un cop adjudicada la plaça, s’enviarà un correu electrònic a la persona responsable de la preinscripció, que informarà del número de sorteig i l’estat de la seva inscripció (plaça assignada o llista d’espera).

Les persones que hagin tingut plaça assignada rebran un correu electrònic a l’adreça identificada de la persona responsable del participant, en què es detallarà quina plaça li ha estat atorgada, així com el procés de pagament

Les persones que hagin quedat en llista d’espera, a partir del 30 d'abril a les 12 h del migdia podran accedir al portal de preinscripcions per consultar i autoadjudicar-se les places disponibles.

Per fer l’adjudicació directa, caldrà que entreu al Portal, accedir al vostre compte d’usuari que vau crear anteriorment, seleccionar les persones participants que voleu inscriure i escollir entre els camps de treball que apareixen amb places lliures. En aquest procés pot ser que els llistats de l’oferta no estiguin actualitzats automàticament (són orientatius), així que quan feu la inscripció fins que no premeu sobre el botó reservar el programa no us informarà si finalment podeu accedir a la plaça que desitgeu.

Les persones que no hagin fet cap preinscripció dins del termini establert podran accedir al portal de preinscripcions a partir del 7 de maig a les 12 h del migdia per consultar i autoadjudicar-se les places disponibles.

 

Pagament de la quota
Per als camps de treball a Catalunya per a menors d’edat i camps de treball d’intercanvi amb les comunitats autònomes, un cop adjudicada la plaça s’informarà mitjançant un correu electrònic de la plaça adjudicada i l'enllaç per a fer efectiu el seu pagament. Aquest correu es rebrà al correu electrònic que hagueu identificat en les dades de la persona responsable del participant.

Cal fer un únic pagament del 100% de l’import del camp de treball dins del termini indicat en el correu de confirmació de reserva adjudicada a través del sorteig. En el cas de llista d’espera o inscripció directa de les places que queden disponibles, caldrà fer el pagament del 100% en un termini de 24 hores a partir del moment en què es faci la reserva.

En cas de no formalitzar el pagament dins del termini establert, es perdrà la reserva corresponent, i, per tant, quedarà anul·lada.

Per als camps de treball d’intercanvi internacional, cal que consulteu l’apartat de camps de treball internacionals i escolliu l’entitat que gestiona les inscripcions del camp de treball que us interessa, on us facilitaran aquesta informació i trobareu la descripció de com fer el pagament de les quotes.


• Modificació de la reserva
No es permeten canvis de participant ni modificacions de places adjudicades.• Baixes i devolucions
No es tornarà cap import excepte que sigui per anul·lació del camp de treball.

 

Compromís dels participants

Camps de treball

La participació en aquest programa suposa l’acceptació de les condicions generals i el reglament intern de cada camp de treball, mitjançant el qual es regulen els horaris dels àpats, la neteja d’espais propis, el silenci nocturn i l’ús responsable dels dispositius mòbils, entre d’altres aspectes orientats a afavorir la convivència.

El/la jove es compromet a:

a. Treballar desinteressadament els dies i les hores que estipuli el projecte del camp de treball en el qual s'ha inscrit.
b. Col·laborar en el desplegament de la programació de les activitats d’animació i participar-hi.
c. Contribuir a l’organització general del camp (tasques de neteja, de cuina, d’administració, etc.)
d. Respectar les diferents creences, ideologies i diferències de totes les persones participants en el camp de treball.
e. Romandre al camp els 15 dies que dura l'activitat des del començament fins a l’acabament de l’activitat programada.
f. Respectar les normes de règim intern i de convivència pròpies de cada camp de treball, que seran, entre d’altres, les següents:

• Acceptar les indicacions de les persones responsables de l’activitat.
• Complir els horaris en general.
• No utilitzar vehicles particulars durant el camp de treball.

La Direcció General de Joventut, l’Agència Catalana de la Joventut i les entitats juvenils responsables del camp es reserven el dret de modificar, anul·lar o ampliar qualsevol aspecte relacionat amb el camp de treball, les places i els torns del programa sense que això suposi reassignació de places.

 

Suggeriments i/o consultes

Camps de treball

Podeu contactar amb nosaltres a través del correu electrònic: campsdetreball.tsf@gencat.cat o a través de l’Oficina Jove Calàbria al telèfon 93 483 83 84 o per correu electrònic a: barcelona.calabria@oficinajove.cat

 

Reclamacions

Camps de treball

En cas que l’usuari vulgui formular alguna queixa haurà de fer-ho per escrit a la Direcció General de Joventut, a través del correu electrònic campsdetreball.tsf@gencat.cat o per correu postal al carrer Calàbria, 147 – 08015, Barcelona, a l’atenció de Camps de treball.

 
Data d'actualització: 10.05.2019