Accés al contingut Accés al menú de la secció
 

Notificar activitats de lleure


Activitats de lleure en les quals participen menors de 18 anys

Al llarg de l'any, i sobretot en les èpoques de vacances, les associacions i els grups dedicats a l'educació en el lleure d'infants i d'adolescents realitzen diverses activitats fora del seu lloc habitual de residència, en contacte amb el medi natural o rural que els acull. Durant aquestes èpoques moltes entitats, associacions i organismes públics organitzen també activitats amb menors de 18 anys.

El Decret 267/2016, de 5 de juliol, regula les activitats d’educació en el lleure i esportives en què participin més de quatre menors de 18 anys i que es desenvolupin a Catalunya.

Pel que fa a les activitats esportives, el Decret només afecta les activitats de vacances del perfil de colònies, casals i rutes, però que tenen un component esportiu important, és a dir: les estades/campus esportius, els casals esportius i les rutes esportives. No afecta, en canvi, les activitats esportives habituals i de durada anual d’escoles, clubs, consells esportius i federacions, ni els esdeveniments esportius.

Quines activitats s’han de notificar? 

 • Les activitats amb pernoctació que tinguin una durada igual o superior a dues nits consecutives. 
 • Les activitats sense pernoctació quan la seva durada segui de quatre dies o més consecutius.

 

Formulari de notificació

Les notificacions d’activitats s’han de fer preferiblement a través del formulari web de notificació d’activitats. Abans de notificar, us recomanem que consulteu la guia de notificació i tingueu en compte el següent:

 • S’ha de disposar d’un ordinador amb connexió a Internet i amb els navegadors Mozilla Firefox o Internet Explorer 10. Amb d’altres, el formulari web no funciona i no es pot enviar.
 • El formulari té un temps d’espera limitat i no es pot guardar per continuar emplenant-lo més tard.
 • El termini per a presentar la notificació electrònica és de fins a 7 dies abans que comenci l’activitat.
 • No es necessita signatura electrònica per a aquest tràmit.

 

Consultar i modificar notificacions

Les entitats poden gestionar les seves notificacions des del cercador de notificacions per a entitats. Hi poden accedir totes les entitats que ja hagin notificat alguna activitat de lleure i que necessitin consultar-la o modificar-la.

Per accedir-hi, cal identificar-se amb el NIF de l’entitat i el número d’inscripció al Cens d’entitats juvenils o bé, si es tracta d’una entitat no censada, el número d’identificació que proporciona l’aplicació quan es notifica una activitat per primer cop (començat per “NC”).

El cercador permet localitzar una activitat concreta o bé una sèrie d’activitats agrupades per entitat. Es poden consultar les notificacions corresponents a l'any en curs i a l'any anterior, i modificar o anul·lar activitats notificades durant l’any en curs.

 

Clonar notificacions

L’aplicació de notificacions permet duplicar notificacions d’activitats durant l’any en curs. Aquest procediment s’anomena “clonar” i és especialment útil si s’ha de notificar una sèrie d’activitats de característiques similars, ja que es  poden generar totes a partir de la primera sense haver d’introduir-ne les dades comunes cada vegada.

Per exemple, si s’organitza un casal que dura més d’una setmana i que implica haver de fer diverses notificacions, se’n pot clonar la primera canviant-hi només les dades que variïn i aprofitant-ne les que no canvien, en comptes de crear una nova notificació per a cada setmana.

 

Modificar les dades de l’entitat organitzadora

Si ja heu notificat una activitat anteriorment i voleu modificar alguna de les dades de l’entitat que ja està registrada a la base de dades de notificacions (adreça, correu electrònic, etc.), no s’ha de donar d’alta l’entitat un altre cop, sinó tenir en compte el següent:

 1. Entitats inscrites en el Cens d’entitats juvenils (esplais, agrupaments escoltes, etc.):
  Heu de modificar les dades en la base de dades del Cens d’entitats juvenils: aneu a l’apartat “Consulta i modificació de dades” i accediu al cercador d’entitats, on podreu revisar i modificar les dades de l’entitat.

 1. Entitats inscrites en la base de dades de notificacions (empreses de lleure, clubs esportius, etc.):
  Quan feu una nova notificació d’activitat i seleccioneu l’entitat, podreu modificar o completar-ne les dades directament en el formulari. Al donar d’alta la notificació, les dades que hagueu modificat quedaran guardades. 

Bústia de correu

Si teniu alguna consulta o dubte relacionat amb l’aplicació del Decret d’activitats o heu  tingut problemes en fer la notificació, podeu dirigir-vos a la bústia de correu d’activitats:

educaciolleure.tsf@gencat.cat

Tingueu en compte que, degut al gran volum de demanda que sol haver-hi, atendrem la vostra consulta o incidència al més aviat possible.

Si la vostra consulta es refereix a una activitat de casal, estada, campus o ruta esportiva, podeu dirigir-vos a:

Bústia de contacte del Consell Català de l’Esport

 

Visites de comprovació i seguiment de les activitats

L’article 14 del Decret 267/2016, estableix que correspon al departament competent en matèria de joventut verificar el compliment d’aquest Decret. Amb aquesta finalitat, tècnics degudament acreditats fan visites d’assessorament, comprovació i seguiment de les activitats notificades.

Per això, en el transcurs d’una activitat de lleure podeu rebre la visita del personal de la Direcció General de Joventut i dels consells comarcals, amb l’objectiu de garantir que es compleix el Decret d’activitats, especialment pel que fa a les condicions sanitàries i de seguretat en què es troben els participants.

És obligació de la persona responsable de l’activitat facilitar la comprovació i seguiment de l’activitat al personal degudament acreditat (art. 11). 

 • Si rebeu una visita, col·laboreu, faciliteu la tasca del personal que la fa i feu cas de les seves recomanacions. 
 • Tingueu a mà i ordenada la documentació obligatòria que especifica l’article 12 del Decret d’activitats, com ara el programa general de l’activitat, les autoritzacions de participació i les fitxes de salut dels menors d’edat que hi participen. 
 • En el moment de la visita, el tècnic emplena un informe i, un cop signat, us en lliura una còpia. 
 • Posteriorment, rebreu una carta amb el resultat de la valoració de la visita efectuada.

Cartes de visita
Durant el més de juny (fi de la campanya de primavera) i el més d’octubre (fi de la campanya d’estiu) la Direcció General de Joventut envia a les entitats organitzadores i a les entitats promotores d’activitats que s’han visitat cartes informatives amb el resultat i la valoració de la visita.

Cartes de fi d’època
Durant els mateixos períodes, també s’envien cartes de fi d’època a totes les entitats que han notificat una activitat i incompleixen el Decret amb relació a:

 • Article 4: Proporció i/o titulació de l’equip dirigent
 • Article 8: Instal·lacions


L’objectiu de les cartes és recordar a les entitats que cal complir el Decret d’activitats per garantir la qualitat pedagògica i de seguretat d’aquestes.

 

Consulta per a organismes

Els ajuntaments, els consells comarcals i el Conselh Generau d’Aran, així com determinats departaments i serveis de la Generalitat poden accedir al cercador de notificacions per a organismes, mitjançant una clau d’accés assignada per la Direcció General de Joventut. Aquests usuaris poden consultar totes les activitats que han estat notificades i que es desenvolupen dins dels seu àmbit territorial per a l’exercici de les seves competències.

 
Data d'actualització: 12.06.2019