Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Temes  > Treball  > Pràctiques laborals  > Preguntes i respostes sobre els contractes en practiques
 

Preguntes i respostes sobre els contractes en pràctiques


Què és i per a què serveix el contracte en pràctiques?

És un contracte laboral per a fer pràctiques en una empresa i t'ha de servir per a adquirir pràctica professional d'acord amb el teu nivell d'estudis (títol universitari, cicles formatius mitjà o superior o més títols reconeguts oficialment).

Qui pot fer les pràctiques?

Per a fer pràctiques en una empresa, cal tenir un grau universitari, ser tècnic o tècnic superior dels cicles formatius reglats o bé disposar d'una altra titulació reconeguda oficialment com a equivalent. A més, cal haver acabat els estudis els cinc anys anteriors a la contractació.

Quant de temps poden durar les pràctiques?

Generalment entre 6 mesos i 2 anys, amb un màxim de dues pròrrogues, però això pot variar segons els convenis del sector i si es tracta d'un treballador/a amb discapacitat.

Quin salari cobra un treballador en pràctiques?

A un treballador en pràctiques li correspon de percebre el salari establert per conveni. Si no s'hi estableix, com a mínim haurà de cobrar el 60% (durant el primer any) i el 75% (el segon any) del contracte del salari fixat al conveni per a un treballador que faci una feina equivalent. En cap cas aquestes quanties podran ser inferiors al salari mínim interprofessional. Un cop finalitzat el contracte en pràctiques el treballador no tindrà dret a cap indemnització. 

Com pots demostrar que has fet pràctiques en una empresa?

Quan hi acabes l'estada, l'empresari t'ha de lliurar un certificat en què consti la durada de les pràctiques, el lloc de treball ocupat i les principals tasques que hi has fet. Això després et servirà per a acreditar la teva estada a l'empresa.

Si tens un contracte de pràctiques cotitzes a la Seguretat Social?

Sí que cotitzes a la Seguretat Social, i en aquesta cotització s'hi inclou la prestació de l'atur. La resta d'aspectes que també tens coberts són: accident laboral i malalties professionals, assistència sanitària, malalties comunes, accidents no laborals i maternitat, prestacions econòmiques per a incapacitats temporals derivades de riscos comuns i maternitat i pensions.

Tens dret de fer vacances?

En tens. Depenen del conveni d'aplicació, però hi han d'ésser incloses.

Per què hi ha pràctiques que no són remunerades o no compleixen totes les condicions esmentades?

A més a mes dels contractes formatius, que regulen una relació laboral per a l'adquisició d'experiència, hi ha els convenis de pràctiques adscrits a un centre d’estudis. Aquests convenis, acordats entre els centres educatius i les empreses, estableixen les condicions per a les pràctiques professionals d'estudiants, no representen cap relació laboral i per això sovint no inclouen remuneració, o bé una de simbòlica.

On puc rebre assessorament i denunciar una situació d'abús laboral?

A l'Oficina Jove de Treball t'assessoran gratuïtament sobre consultes relacionades amb aspectes legals laborals, sindicals i de seguretat social. Si vols emprendre alguna acció jurídica o rebre el suport d'un sindicat, pots adreçar-te a les seus de les entitats juvenils sindicals com Avalot-Joves de la UGT, Acció Jove o Espai Jove Intersindical.

Data d'actualització: 09.10.2014