Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Temes  > Treball  > Autoempresa
 

Autoocupació

Si tens pensat de crear la teva pròpia empresa o lloc de treball, però no saps per on començar, t'oferim recursos i informació d'interès que t'ajudaran a prendre aquesta decisió i orientar-te en el procés. Treballar pel teu compte és una opció valenta, pròpia de persones emprenedores, que et pot aportar moltes satisfaccions. Si tens una bona idea i tens pensat creat la teva pròpia empresa, però no saps per on començar, t’oferim recursos i informació d’interès que t’ajudaran a prendre aquesta decisió i orientar-te en el procés. A més, també pots recórrer a entitats i serveis especialitzats i optar a diversos ajuts i subvencions de les administracions.
És important saber que engegar un projecte empresarial i fer-lo rutllar és un procés complex en què cal tenir en compte molts aspectes: el teu caràcter i les teves habilitats, la viabilitat de la idea, la forma jurídica més adequada per a dur-la a terme, els tràmits que cal fer, les despeses inicials, les fonts de finançament a l'abast, etc. Informa-te'n.


L'esperit emprenedor

Confiança i seguretat en un mateix, perseverança i constància per perseguir els objectius, energia, lideratge, baixa aversió al risc i alt nivell de responsabilitat, capacitat de prendre decisions, visió innovadora, experiència, etc. Són alguns dels trets que defineixen a les persones emprenedores i amb potencial per a autoocupar-se. Ens vols saber més?

 • Més informació sobre l'esperit emprenedor
  L’Oficina Jove de Treball de la Direcció General de Joventut t’explica amb detall la importància de l’esperit emprenedor per a l’autoocupació.
 • Les claus per EMPRENDRE  

  Les claus per emprendre és l'aplicatiu que t'ajudarà a treballar i incorporar un conjunt d'actituds, habilitats i destreses que contribueixen a l'èxit de qualsevol projecte empresarial: les competències emprenedores.

 

El pla d'empresa

El primer pas en el procés de crear el teu negoci és elaborar el pla d'empresa, un document que ha d'explicar i detallar el teu projecte empresarial. Fer el pla d'empresa t'ajudarà a planificar i analitzar la viabilitat de la idea de negoci, identificar tots els aspectes que has de tenir en compte, verificar si disposes de tota la informació necessària per a dur a terme el projecte, fixar objectius, etc. Un cop fet, el pla d'empresa serà un bon dossier descriptiu del projecte per a sol·licitar ajuts públics o suport financer i, alhora, una guia que et facilitarà la presa de decisions.

 • Pla d'empresa EN LÍNIA  

  El Pla d'Empresa EN LÍNIA és l'aplicatiu que et guiarà en l'elaboració i redacció del teu projecte empresarial.

 

Formes jurídiques

A l'hora d'escollir una forma jurídica determinada per emprendre una activitat econòmica hi ha molts factors que cal tenir en compte, a més dels exclusivament legals: si es tracta d'una iniciativa individual o col·lectiva, el lligam o vincle entre els promotors, el cost de la constitució, la possibilitat de rebre ajuts i subvencions de les institucions públiques, etc.

Les formes jurídiques per a l'autoocupació són diverses: empresari individual, societat civil, societat limitada, societat anònima, cooperativa, etc.

 

Tràmits

Per engegar el teu projecte empresarial, sigui quina sigui la forma jurídica que triïs, hauràs de fer tràmits a diversos organismes i administracions. Cada tràmit requereix una documentació específica i té un cost associat. Hi ha tràmits comuns a totes les empreses i uns altres d'específics per a cada forma jurídica. Entre les gestions més habituals hi ha:

 • El registrament de marques i noms comercials al Registre de la Propietat Intel·lectual.
 • La sol·licitud del número d'identificació fiscal, l'alta de les obligacions fiscals i del cens de l'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE) a l'Agència Tributària
 • La sol·licitud de permisos municipals, la comunicació d'obertura del centre de treball al Departament de Treball.
 • La legalització dels llibres obligatoris de gestió i facturació de l'empresa al Registre Mercantil...
 • I altres.

 

Per tal de realitzar aquests tràmits sense tenir por a equivocar-te o a oblidar-te d’alguna gestió, pots demanar assessorament a diverses entitats especialitzades o bé recórrer als serveis professionals d’una gestoria.

 • Tràmits per al treball autònom  

  Per a exercir una activitat professional de manera legal com a treballador autònom calen menys tràmits que no per a crear una empresa, perquè no hi ha d’haver cap procés previ de constitució. Per això, treballar d’autònom és la manera més senzilla d’iniciar una activitat empresarial individualment.

 • Tràmits per a constituir societats i per a autònoms  

  Abans de començar a treballar en el teu negoci has de reflexionar sobre la viabilitat del teu projecte, tenir present el tipus de finançament i ajuts als que pots optar i conèixer les passes a seguir per crear la teva pròpia empresa. Al portal de la xarxa Emprèn hi trobaràs tota la informació.

 • Canal Empresa  

  Portal de tramitació per a empreses de la Generalitat.

 • Oficines de Gestió Empresarial  

  Punts d’Atenció Presencial per a tràmits d’empresa

 

Finançament i subvencions

La major part d'iniciatives empresarials requereixen una gran inversió econòmica inicial (adquisició o lloguer de locals, mobiliari i equipaments, matèria primera, cost dels tràmits, etc.). Per a afrontar aquestes despeses tens diverses opcions:

 • Cercar finançament directe per al teu projecte (finançament en capital), bé amb capital risc, per mitjà d'un inversor individual ('business angel') o amb un préstec participatiu o a través d'una plataforma de Crowdfunding.
 • Demanar un crèdit (finançament en deute). Per a promoure l'autoocupació, el Departament de Treball té diversos convenis amb entitats que faciliten la concessió de crèdits avantatjosos per al finançament de projectes empresarials viables.
 • Accedir a ajuts, subvencions i més incentius per reduir costos. Hi ha moltes formes de suport per a tot el procés que implica autoocupar-se: ajuts per a elaborar el pla d'empresa, situacions d'exempció de l'Impost d'Activitats Econòmiques, capitalització de l'atur (cobrament d'una sola vegada de l'import total de la prestació contributiva reconeguda al treballador), bonificacions de la base de cotització a la Seguretat Social per a joves, incentius a la contractació indefinida o temporal; i també tot un munt de subvencions per a cooperatives i societats laborals, línies d'ajut per a col·lectius determinats (dones, persones amb disminució) i per a determinades activitats (turístiques, iniciatives innovadores i d'ocupació).
 

Informació i assessorament

 • Oficina Jove de Treball
  Aquest servei de la Direcció General de Joventut t’ofereix informació i orientació per a l’autoocupació, assessorament sobre l’elaboració del pla d’empresa mitjançant programes de formació per a la capacitació de nous empresaris, suport en la recerca de recursos (fonts de finançament i ajuts i subvencions) i acompanyament en la creació de noves empreses.
 • Xarxa Emprèn  

  El web Xarxa Emprèn de la Generalitat té una secció de suport als emprenedors, que inclou eines per a elaborar el pla d’empresa, informació d’interès sobre formes jurídiques i tràmits que cal fer, explicació de les obligacions i incentius fiscals, accés a línies d’ajuts i finançament i un servei de consultes jurídiques en línia, entre més recursos.

 • Autoocupació  

  Web promoguda per la Fundació Autoocupació, una entitat sense afany de lucre que té per objectiu de fomentar l’autoocupació a Catalunya. S’ocupa de donar a conèixer l’autoocupació entre els joves i oferint suport a les persones emprenedores per a constituir i consolidar noves microempreses.

 • Barcelona Empresa a Barcelona Activa  
  Aquest portal de continguts i serveis en línia per a emprenedors té tot un apartat dedicat a la creació d’empreses, amb informació per a fer el pla d’empresa, una guia de tràmits i suport per a la recerca de finançament, entre més recursos.
 • Confederació de Treballadors Autònoms de Catalunya  
  Aquest web ofereix serveis d'assessorament, pla d'empresa, gestió i tràmits, consultoria, finançament, eines lingüístiques i agenda d'activitats per als treballadors autònoms.
 • Guia Jove d'Autoocupació  

  Què vol dir ser emprenedor o emprenedora? En aquesta guia el Consell de Joventut de Barcelona recull tota la informació sobre les possibilitats que existeixen quan tens una idea i vols desenvolupar-la. Trobaràs explicades les diferents formes que pot adoptar la teva empresa així com els avantatges i inconvenients que té cada model, per tal d'ajudar-te a decidir quin s'adequa més a les teves necessitats!

 

Altres recursos de l'OJT

L'Oficina Jove de Treball t'ofereix una llista d'enllaços d'interès relacionats amb l'autoocupació.
 
Data d'actualització: 03.04.2019