Jovecat
  • Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix

Projectes de voluntariat

Què són?

Els projectes de voluntariat ofereixen als joves l’oportunitat de dur a terme activitats voluntàries. Han de respondre a necessitats socials importants, contribuir a l’enfortiment de les comunitats i, alhora, permetre als voluntaris adquirir una experiència, unes capacitats i unes competències que els resultin útils per al seu desenvolupament personal, educatiu, social, cívic i professional i, per tant, millorin la seva ocupabilitat. Els projectes de voluntariat poden combinar una o més de les següents activitats principals:

Activitats de voluntariat individual
Activitat de solidaritat voluntària no remunerada a temps complet durant un període de 2 a 12 mesos. En alguns casos, es poden oferir activitats de voluntariat amb una durada de 2 setmanes a 2 mesos per als joves amb menys oportunitats. Aquest tipus d’activitat de solidaritat permet als joves participar en la feina diària de les organitzacions. Les activitats poden tenir lloc en un país diferent del país de residència del participant (projecte transfronterer) o al país de residència del participant (projecte a escala nacional).

Equips de voluntariat
Consisteixen en grups de 10 a 40 joves voluntaris procedents d’almenys dos països diferents que fan voluntariat durant un període comprès entre 2 setmanes i 2 mesos. Aquestes activitats de solidaritat podrien contribuir especialment a la inclusió dels joves amb menys oportunitats en el Cos Europeu de Solidaritat.

A qui s’adrecen?

Organitzacions
Qualsevol organització pública o privada d’un Estat membre de la UE pot participar-hi i presentar sol·licituds.

Les organitzacions d’Islàndia, Liechtenstein, Noruega, l’Antiga República Iugoslava de Macedònia, Turquia i països veïns de la UE poden participar com a col·laboradors, però no poden presentar sol·licituds el 2018.

Persones
Joves de 18 a 30 anys d’un Estat membre de la UE, Islàndia, Liechtenstein, Noruega, l’Antiga República Iugoslava de Macedònia, Turquia i països veïns de la UE. Els joves han d’estar inscrits al Cos Europeu de Solidaritat per participar en projectes de voluntariat.

Què es finança?

Les despeses de viatge, el suport organitzatiu (allotjament i manutenció, suport als participants i costos de gestió), diners de butxaca, el suport lingüístic, el suport d’inclusió, l’assegurança i els costos excepcionals.

Com funcionen?

Normalment, els projectes consten de les fases següents:

  • Preparació (que inclou els aspectes pràctics, la selecció de participants, l’establiment d’acords amb socis i participants i la formació a la sortida dels participants en aspectes lingüístics, interculturals i relatius a les tasques que duran a terme).
  • Implementació del projecte.
  • Seguiment (que inclou l’avaluació de les activitats, el reconeixement formal dels resultats de l’aprenentatge dels participants durant l’activitat, l’emissió del certificat de participació i la difusió i ús dels resultats del projecte).

 

Les organitzacions que participen en activitats de voluntariat han de dur a terme les funcions següents: 

  • Una funció d’amfitrió que cobreixi tot el ventall d’activitats relacionades amb l’acollida d’un participant del Cos de Solidaritat. Això comprèn el desenvolupament d’un programa de les activitats del jove i l’orientació i el suport al participant durant totes les fases del projecte, segons correspongui (algunes d’aquestes activitats pot efectuar-les una organització de suport que participi en els mateixos projectes).
  • Una funció de suport que implica ajudar, preparar i/o formar els participants abans de la sortida, la mediació entre els participants i les respectives organitzacions d’acollida i/o donar suport als participants quan tornin, un cop acabada l’activitat. A més, quan l’organització d’acollida no pot assumir o no està disposada a assumir la responsabilitat d’alguns aspectes de les seves funcions, també se’n pot fer càrrec l’organització de suport.
  • També es preveu la participació d’una entitat de recolzament (corresponent a l’entitat coordinadora del programa Erasmus+) que podrà assumir funcions de gestió administrativa del projecte així com les altres funcions que les organitzacions d’acollida o suport li vulguin delegar.

 

Per poder participar en activitats de voluntariat i dur a terme aquestes funcions, les organitzacions han d’estar acreditades en el marc del programa Erasmus+ o bé obtenir el segell de qualitat corresponent (acollida/suport) per a activitats de voluntariat.

Hi han de participar dues organitzacions com a mínim, una d’acollida i una de suport. Aquest requisit no és aplicable a les activitats a escala nacional i als equips de voluntariat, casos en què el requisit mínim és que hi hagi almenys una organització d’acollida.

Els joves expressen la seva disposició a participar en el Cos Europeu de Solidaritat inscrivint-se al portal del Cos Europeu de Solidaritat. Les organitzacions han de seleccionar els participants a través de la base de dades de joves inscrits.

Com participar-hi?

Les organitzacions d’un Estat membre de la UE poden presentar la sol·licitud a l’agència nacional del seu país.

Dates d’inici del projecte: de l’1 de gener de 2019 al 31 de maig de 2019.

Durada dels projectes: de 3 a 24 mesos.

Termini de presentació de sol·licituds: 16 d’octubre de 2018 a les 12.00 h (hora de Brussel·les).

Segell de qualitat

Per participar en les activitats del Cos Europeu de Solidaritat, les organitzacions han de disposar d’un segell de qualitat. El segell de qualitat és necessari per garantir que les organitzacions participants compleixin els principis i objectius del Cos Europeu de Solidaritat pel que fa a les seves responsabilitats en totes les fases de les activitats de solidaritat. En general, l’obtenció d’un segell de qualitat és un requisit previ per a la participació d’una organització en qualsevol activitat finançada pel Cos Europeu de Solidaritat. Qualsevol organització amb segell de qualitat tindrà accés automàticament a la base de dades del Cos Europeu de Solidaritat.

El fet de tenir un segell de qualitat no implica automàticament la recepció de subvencions.

Les organitzacions acreditades en el marc d’Erasmus+ poden participar en activitats de voluntariat sense disposar de segell de qualitat.

Les organitzacions d’un Estat membre de la UE poden sol·licitar el segell de qualitat a l’agència nacional del seu país. Les organitzacions de països col·laboradors que siguin veïns de la UE poden sol·licitar un segell de qualitat al corresponent centre de recursos SALTO. No hi ha cap data límit per sol·licitar el segell de qualitat.

Data d'actualització:  27.07.2018