Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Temes  > Conviure / Inclusió social  > Gènere
 

Gènere

Si ens aturem uns instants a observar el món que ens envolta, hi ha alguns fets que ens poden sorprendre entenent que vivim en una societat en què la igualtat entre homes i dones és un dret, com, per exemple: l’existència d’una bretxa salarial entre homes i dones, la poca o inexistent presència de dones en òrgans directius i de poder, la diferent distribució dels permisos de maternitat i de paternitat, etc.
Si bé és cert que s’ha avançat en l’assoliment de noves relacions entre homes i dones, també és cert que no han desaparegut les desigualtats. Vivim encara en una societat basada en relacions de poder desiguals entre homes i dones, que genera que les dones estiguin en una posició de desavantatge i discriminació respecte els homes.
Les polítiques de gènere busquen deconstruir els imaginaris col·lectius i individuals sobre la realitat, i contribuir a generar els canvis necessaris entre la població que permetin aconseguir una igualtat real i efectiva entre dones i homes, en tots els àmbits de la seva vida.
La Joventut és una etapa cabdal en la definició de les trajectòries de vida i en la construcció de la conducta i maneres de relacionar-se de les persones, i per tant, és un moment clau per actuar en matèria d’igualtat de gènere.


 

Recursos per a professionals

Si ets una persona professional de joventut i vols saber més sobre polítiques d’igualtat i amb perspectiva de gènere aquí t’ho expliquem.


Projectes i serveis

Coneixement de la realitat juvenil
Per tal de superar la visió androcèntrica i parcial del coneixement de la realitat juvenil, s’incorpora la perspectiva de gènere als estudis i recerques sobre la població jove. Cal analitzar la realitat juvenil a partir de les experiències, necessitats i expectatives dels dos sexes, a fi i efecte de completar el coneixement sobre el col·lectiu juvenil amb la realitat de les noies joves, que sovint queda més invisivilitzada.

Formació per als i les professionals de joventut sobre perspectiva de gènere i polítiques d’igualtat entre homes i dones
Des de l’equip de Gènere s’impulsen formacions i accions per capacitar i assessorar els i les professionals de joventut en matèria de gènere i d’igualtat entre homes i dones, generant canals i estratègies de suport pel desenvolupament satisfactori d’unes polítiques de joventut amb perspectiva de gènere.

Foment de la igualtat efectiva entre homes i dones joves
Es promouen accions i programes per aconseguir una igualtat real i efectiva entre dones i homes en tots els àmbits de la seva vida, a través de la construcció de noves formes de relació entre els nois i les noies joves, de la visibilització i reconeixement de l’univers femení i de la reorganització dels espais productius i reproductius, entre d’altres accions.

Prevenció de les relacions abusives i la violència masclista
Des de l’equip de Gènere, i de forma coordinada amb altres agents i organismes, s’impulsen accions de sensibilització, prevenció i detecció precoç de la violència masclista entre les persones joves, tenint en compte que es tracta de la conseqüència més devastadora d’una societat basada en relacions de poder desiguals i jeràrquiques dels homes sobre les dones.

Protocol de Joventut per a l’abordatge de la violència masclista
El Protocol de Joventut per a l’abordatge de la violència masclista és una eina de suport pràctica i operativa elaborada per facilitar l’acció dels i les professionals de joventut en l’abordatge de la violència contra les dones des de la prevenció, la detecció precoç, l'atenció i l'acompanyament.


Tabú. Tu tries què t’hi jugues! Un joc de prevenció de les violències sexuals amb joves
Es tracta d’una exposició que té una lectura interactiva gràcies a una aplicació de mòbil que acompanyarà als i les joves en el trajecte que es proposa en forma de joc o experiència per a promoure una reflexió sobre diferents temes al voltants de les manifestacions de les violències sexuals: sexpreading, el lligar i la cosificació del cos de les noies. L'exposició vinculada al joc per a mòbil facilitarà les sessions de prevenció que impartiran docents d'ensenyament secundari i personal tècnic d’espais joves.

 

Recursos i materials

 

Contacte

Serveis Centrals i Coordinació Territorial de Barcelona
Júlia Abelló 
Tel. 93 483 83 93
genere.tsf@gencat.cat
joventut.barcelona.tsf@gencat.cat

Coordinació Territorial de Girona
Laura Masó
Tel. 872 97 58 82
joventut.girona.tsf@gencat.cat

Coordinació Territorial de Tarragona
Marcel Borràs
Tel. 977 92 01 77
joventut.tarragona.tsf@gencat.cat

Coordinació Territorial de Terres de l’Ebre
Josep Navarro
Tel. 977 44 12 34
joventut.ebre.tsf@gencat.cat

Coordinació Territorial de Lleida
Víctor Saló
Tel. 973 27 92 17
joventut.lleida.tsf@gencat.cat

 
Data d'actualització: 23.05.2019